bip.gov.pl
RSS
A A A
SmodBIP

ZSO

Biuletyn Informacji Publicznej


Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Tadeusza Kościuszki

w Łomży

ZSO w Łomży

I Liceum Ogólnokształcące
Publiczne Gimnazjum nr 6

im. Tadeusza Kościuszki w Łomży
ul. Bernatowicza 4
18-400 Łomża
tel. 0-86 216 37 17
fax. 0-86 216 62 36

e-mail: pierwszelo@umlomza.internetdsl.pl

URL: http://www.1lo.lomza.info

Aktualności

Zamówienie komputery

17.10.2014

  ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁOMŻY

ZARZĄDZENIE Nr 13-2014

08.10.2014

 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w sprawie zestawu podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015
w Publicznym Gimnazjum Nr 6 im. T. Kościuszki w Łomży
i I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Łomży

ZARZĄDZENIE Nr 15 /2014 z DNIA 02.09.2014r.

08.10.2014

 
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w sprawie
szkolnego zestawu programów obowiązujących w Publicznym Gimnazjum Nr 6 im. T. Kościuszki w Łomży i I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Łomży w roku szkolnym 2013/2014.

Na podstawie art. 22a ust. 1 ;2 ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. /Dz .U. z 2004r. , Nr 256, poz. 2572 z póź. zm./ oraz § 2 ust 3; 4 oraz § 4 rozporządzenia MEN z dnia
8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników / Dz.U. Nr 89, poz. 730/ oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w dniu 28.08.2014r. ustalam co następuje:

§1. Szkolny Zestaw programów nauczania w Publicznym Gimnazjum Nr 6
im. T. Kościuszki na rok szkolny 2013/2014 stanowi załącznik Nr 1.

§ 2. Szkolny Zestaw programów nauczania na rok szkolny 2013/2014 w I Liceum
Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Łomży stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2014 Z DNIA 08.07.2014 r.

08.10.2014

 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w sprawie zestawu podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015
w Publicznym Gimnazjum Nr 6 im. T. Kościuszki w Łomży
i I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Łomży.

Na podstawie art. 22 a ust. 2e ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. /Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ oraz §4 ust. 11 Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży ustalam, co następuje:

§ 1. Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum Nr 6 im. T. Kościuszki stanowi załącznik Nr 1.

§ 2. Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015 w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Opublikował: Leszek Samluk
Publikacja dnia: 07.07.2012
Podpisał: Leszek Samluk
Dokument z dnia: 06.07.2012
Dokument oglądany razy: 21 711