bip.gov.pl
RSS
A A A
SmodBIP

ZSO

Biuletyn Informacji Publicznej


Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Tadeusza Kościuszki

w Łomży

ZSO w Łomży

I Liceum Ogólnokształcące
Publiczne Gimnazjum nr 6

im. Tadeusza Kościuszki w Łomży
ul. Bernatowicza 4
18-400 Łomża
tel. 0-86 216 37 17
fax. 0-86 216 62 36

e-mail: pierwszelo@umlomza.internetdsl.pl

URL: http://www.1lo.lomza.info

Aktualności

KRYTERIA PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO KLAS I I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. T. KOŚCIUSZKI W ŁOMŻY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

27.03.2013

 Terminy składania dokumentów:

/Zarządzenie Nr 5/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie ustalania terminów i zasad rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych/.


1.Składanie dokumentów /sekretariat szkoły/ :
od 18 marca do 31 maja 2013 r. do godz.1500.

2. Składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu
gimnazjalnego oraz 3 podpisane zdjęcia legit. do 2 lipca 2013 r. do godz. 1500.

3. Ogłoszenie listy przyjętych – 8 lipca 2013 r. o godz. 1500.

4. Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole przez złożenie oryginału
świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
od 4 lipca do 5 lipca 2013 do godz. 1500.

5. Ogłoszenie wolnych miejsc 8 lipca 2013 r. o godz. 1500.

6. Składanie dokumentów od 9 lipca do 10 lipca 2013 r. do godz. 1200.

7. Ogłoszenie listy przyjętych 10 lipca 2013r. o godz. 1500.

UWAGA!
NABÓR NA ROK SZKOLNY 2013/2014 DO LICEUM PROWADZONY JEST
W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZASADACH GENEROWANIA I SKŁADANIA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW ZNAJDZIESZ NA STRONIE: https://. nabor.progman.pl/lomza

W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM UCZNIOWIE PRZYJMOWANI SĄ DO JEDNEGO ODDZIAŁU I PO ZAKOŃCZENNIU REKRUTACJI KOMISJA REKRUTACYJNA DOKONA PODZIAŁU NA PODSTAWIE PREFERENCJI UCZNIÓW, KTÓRE KAŻDY Z KANDYDATÓW OKREŚLA, WYPEŁNIAJĄC DODATKOWY DOKUMENT W SEKRETARIACIE SZKOŁY

KRYTERIA PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO KLAS I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 IM. T. KOŚCIUSZKI W ŁOMŻY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

27.03.2013

 
5.Terminy składania dokumentów:

/Zarządzenie Podlaskiego Kuratora Oświaty Nr 5/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie ustalania terminów i zasad rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych/.

1. Składanie dokumentów /sekretariat szkoły/:
od 21 marca do 12 kwietnia 2013 r. do godz. 1500.

2. Składanie świadectw oraz 3 podpisane zdjęcia legitymacyjne do:
3 lipca 2013 r. do godz. 1500.

3. Rekrutacja od: 4 lipca do 5 lipca 2013r. do godz. 1500.

4. Ogłoszenie listy przyjętych: 8 lipca 2013 r. o godz.1500.

5. ZEBRANIE RODZICÓW UCZNIÓW PRZYJETYCH DO KLAS 1: 8 lipca 2013 r. godz. 17.00

6. Liczba miejsc w klasach pierwszych - 58 osób.

UWAGA!

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2013/2014 DO GIMNAZJUM PROWADZONY JEST W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZASADACH SKŁADANIA I GENEROWANIA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW ZNAJDZIESZ NA STRONIE: https://. nabor.progman.pl/lomza

W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM UCZNIOWIE PRZYJMOWANI SĄ DO JEDNEGO ODDZIAŁU I PO ZAKOŃCZENNIU REKRUTACJI KOMISJA REKRUTACYJNA DOKONA PODZIAŁU Z UWZGLĘDNIENIRM DODATKOWYCH KRYTERIÓW, KTÓRE ZNAJDZIESZ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ WWW.1LO.LOMZA.INFO/

ZARZĄDZENIE Nr 17/2012 Z DNIA 17.09.2012 R.

28.10.2012

 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Informacje rekrutacyjne do liceum

10.07.2012

Terminy składania dokumentów:

/Zarządzenie Kuratora Oświaty z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie ustalania terminów
i zasad rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych/.

1.Składanie dokumentów /sekretariat szkoły/ :
od 21 marca do 1 czerwca 2012 r. do godz.1500.

2. Składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu
gimnazjalnego oraz 3 podpisane zdjęcia legit. do 3 lipca 2012 r. do godz. 1500.

3. Ogłoszenie listy przyjętych – 4 lipca 2012 r. o godz. 1500.

4. Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole przez złożenie oryginału
świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
od 5 lipca do 6 lipca 2012 do godz. 1500.

5. Ogłoszenie wolnych miejsc 9 lipca 2012 r. o godz. 1500.

6. Składanie dokumentów od 10 lipca do 11 lipca 2012 r. do godz. 1200.

7. Ogłoszenie listy przyjętych 11 lipca 2012r. do godz. 1500.Opublikował: Leszek Samluk
Publikacja dnia: 07.07.2012
Podpisał: Leszek Samluk
Dokument z dnia: 06.07.2012
Dokument oglądany razy: 9 663